Voor ouders


10 tips om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren

:: Creëer situaties die taal uitlokken, bijvoorbeeld met speelgoed, foto's, prenten en boeken.

:: Verrijk dagelijkse situaties als een wandeling of een maaltijd met gesprekken.

:: Soms laat een antwoord even op zich wachten. Geef kinderen voldoende tijd en ruimte en wacht geduldig op hun initiatief.

:: Sommige kinderen reageren makkelijker als je een pop of een knuffel gebruikt.

:: Knik of antwoord kort: zo geef je aan dat je het kind begrijpt.

:: Luister goed naar wat het kind vertelt en houd het gesprek op gang. Dat kan door de uiting van het kind te herhalen in vraagvorm of meer details te vragen.

:: Wijs een kind niet terecht omdat het een fout maakt. Je kunt positief corrigeren door de uiting te herhalen op de juiste manier (terug te kaatsen) of door vragen te stellen.

:: Daag het kind uit door het gesprek uit te breiden met nieuwe woorden.

:: Varieer: gebruik woorden in verschillende context en wissel verkleinwoorden af met gewone woorden.

:: Visualiseer nieuwe taalelementen of voer de bijbehorende handelingen uit (een kiwi schillen en opeten), spreek de zintuigen aan (aan de kiwi voelen en ruiken, ervan proeven) of gebruik eerdere ervaringen of gekende woorden.

Communiceren met ouders in andere talen

Denkgesprekken voeren met kleuters met een lage taalvaardigheid

Het stimuleren van taal-denkrelaties bij jonge kinderen is erg belangrijk voor hun cognitieve ontwikkeling. Redeneren, evalueren, reflecteren, het zijn essentiële vaardigheden die liefst zo jong mogelijk worden aangereikt. Maar hoe pak je dat aan als je kleuters over een beperkte taalvaardigheid Nederlands beschikken en hun denken (nog) niet onder woorden kunnen brengen?

De schijf van vijf

De voordelen van lezen

:: Lezen traint je hersenen.

:: Lezen zorgt voor kennis en informatie.

:: Boeken zijn een goed onderwerp om over te praten.

:: Lezen verbetert je schrijfvaardigheid.

:: Lezen verbetert je concentratie en focus.

:: Lezen ontwikkelt creativiteit.

:: Lezen verhoogt je inlevingsvermogen in anderen.

:: Lezen introduceert je in de onbekende fantasiewereld.

:: Boeken stellen vragen die je laten nadenken.

:: Lezen verbetert taal en je woordenschat.

Echt helpen met huiswerk doe je zo

Verbeter jij het huiswerk van je kind? Niet nodig. Daar zijn leraren voor.

Wat je wel kan doen, is je kind leren hoe het een taak het best aanpakt.

Start met kijken naar je kind tijdens het huiswerk.

bron: klasse.be

Er is niets mis met jongens

"Er bestaat een soort in onze wereld die raadselachtig is. Raadselachtig en onbegrijpelijk. Ik ken zelfs deze en genen die ze bestempelen als levend in een andere wereld. Of sterker nog: van een andere planeet." (M. Bras, kindertherapeute)

 

Meer weten? Hier kan je het volledige artikel lezen.

Examenplanner

Examens? Vermijd stress. Begin op tijd met de voorbereidingen met een handige toetsen- en examenplanner. Hang hem op de koelkast en zorg voor rust in de hoofden.

bron: Klasse.be

Ik ben boos | Oudercontact

Wat je best niet doet

:: Gevoelens opkroppen.

:: Een schuldige zoeken, verwijten.

:: Overreageren en eisen stellen.

 

Wat je best wel doet

:: Zeg wat je voelt: "Ik voel me ..."

:: Vertel over de oorzaak. Geef concrete voorbeelden: "Ik zie / hoor / lees ..."

:: Geef aan wat jij zou willen: "Ik zou willen dat ..."

:: Zoek een doel dat je met de leraar deelt: "We willen allebei dat ..."

:: Vraag wat je samen kan doen: "Hoe kunnen we ..."

bron: Klasse

Kies de juiste school voor je kind

Is je kind creatief? Heeft het een strenge hand nodig? Of wil het graag dicht bij huis naar school? Met de schoolkiezer ga je samen op zoek naar de school die bij jou en je kind past.

Omcirkel 10 eigenschappen die je belangrijk vindt. Zet dan een extra vette cirkel rond de 3 belangrijkste. Laat je kind hetzelfde doen. Vinden jullie hetzelfde belangrijk? Welke eigenschappen moet de school zeker hebben?

Hou die belangrijkste eigenschappen in het achterhoofd wanneer je scholen bezoekt of rondvraag doet bij andere ouders.

bron: Klasse

Kijklijst voor ouders | Oudercontact

Straks oudercontact. Download de kijklijst over je kind, vul hem in en neem hem mee. Ziet de leraar hetzelfde? Stof voor een boeiend gesprek?

bron: Klasse

Download
Kijklijst
Kijklijst_ouders.pdf
Adobe Acrobat document 43.0 KB

Kinderbijslag

Hebt u studerende kinderen tussen 18 en 25 jaar? Dan hebt u nog onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag.

Kritiek geven | Oudercontact

:: Check op voorhand of je kritiek gegrond is.

:: Bedenk hoe je je kritiek formuleert. Wat is de essentie? Haal je er de scherpe kantjes af?

:: Geef kritiek rechtstreeks aan wie ze moet krijgen, niet via via. Dat is roddelen.

:: Vermijd een aanvallende houding (stemverheffing, dreigende lichaamstaal).

:: Vraag je steeds af hoe jij zelf kritiek zou willen horen.

:: Geef de andere de ruimte en tijd om zich te verduidelijken.

bron: Klasse

Kritiek krijgen | Oudercontact

Voel je niet meteen aangevallen als de leraar een probleem aankaart. Hij wil je kind helpen.

:: Laat de leraar uitspreken; reageer niet te snel.

:: Vraag voorbeelden: "Welk gedrag stelt mijn kind precies?"

:: Check of je het goed begrepen hebt: "Begrijp ik het goed dat ..."

:: Toon je gevoelens: "Als ik dit hoor dan denk ik / voel ik ..."

:: De kritiek is terecht? Geef toe en vraag tips: "Ik herken dat. Wat kunnen we doen?"

:: De kritiek is onterecht? Staaf met voorbeelden en kijk vooruit: "Ik herken dat niet. Thuis ... Wat doen we nu verder?"

bron: Klasse

Loopbaanoriëntatie

Help je kind met zijn of haar oriëntatie naar een opleiding of beroep. Download onderstaande rubric en kijk welke stappen je zoon of dochter al dan niet onderneemt. Vul het document samen in!

Download
LOOPBAANORIËNTATIE
Loopbaanoriëntatie.pdf
Adobe Acrobat document 13.8 KB

Luistert de leraar? | Oudercontact

De leraar praat aan één stuk door?

Onderbreek beleefd: "Ik zou daar ook graag iets over zeggen."

 

De leraar ziet jouw standpunt niet?

Vraag om bevestiging: "Begrijpt u mij?"

 

De leraar maakt geen tijd voor jouw vragen?

Zet je punten op de agenda: "Ik wil het zo meteen even hebben over ... . Kan dat?"

 

De leraar weet het beter?

Maak duidelijk dat jij ook deskundig bent: "Thuis ervaar ik een ander kind."

bron: Klasse

Mijn kind pest andere kinderen!

Wat moet je als ouder doen als je kind anderen pest?

 

Niet alleen leerkrachten spelen een belangrijke rol in het herkennen, signaleren en aanpakken van pestgedrag voor het te ver gaat, ook ouders hebben thuis een taak te vervullen. En dat begint al bij jonge kinderen. Wat moet je als ouders doen als je kind anderen pest? Enkele tips van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.

 

1. De kans is klein dat kinderen en jongeren zelf zullen vertellen dat ze anderen pesten. Vaak zal de school of de ouders van de slachtoffers de niet aangename boodschap overbrengen. Probeer alvast een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is en wat de rol van je eigen kind was bij de pesterijen.

 

2. Bespreek het probleem met je kind en luister naar zijn/haar kant van het verhaal. Vraag niet alleen wat er precies is gebeurd, maar ook waarom je kind zo heeft gereageerd en wat hij/zij met dit gedrag wil bereiken.

 

3. Pesten kan een manier zijn om zelf voldoende aandacht te krijgen of om zelf niet gepest te worden. Zoek samen met je kind naar alternatieven voor het pestgedrag. ‘Hoe kan je aandacht krijgen van de klas zonderen anderen te pesten?’

 

4. Keur het pestgedrag af. Wijs op het verschil tussen plagen en pesten en motiveer waarom pesten voor jou niet kan. Wijs je kind op de negatieve gevolgen van pesterijen op het slachtoffer, op zichzelf en op de klas.

 

5. Geef je kind de kans om het terug goed te maken en om de schade te herstellen. Ga samen na hoe dit kan gebeuren en betrek indien mogelijk ook de school en de ouders van het slachtoffer.

 

6. Druk vertrouwen uit in je kind en reageer positief op elke positieve verandering.

 

7. Volg de situatie goed op. Blijf je bewust van jouw verantwoordelijkheid, maar zoek indien nodig steun. Het is niet altijd makkelijk om rustig en kalm te blijven en het nodige te doen.

 

Bron: www.standaard.be

Motiveer je kind bij examens

Schooldocumenten bewaren

Studiebewijzen (getuigschriften, kwalificatiegetuigschriften en diploma's) en rapporten bewaart u best wel.

 

Het is in het algemeen niet nodig dat leerlingen schriften, huistaken of agenda's uit het basis- en secundair onderwijs bijhouden. Hetzelfde geldt voor nota's en cursussen van studenten in het hoger onderwijs.

 

In het secundair onderwijs kan een school wel aan een aantal leerlingen vragen om hun schriften, agenda's, huistaken en werkstukken bij te houden. Voor de kwaliteitscontrole door de onderwijsinspectie zijn scholen namelijk verplicht om de volgende zaken bij te houden tot het einde (dat is tot 31 augustus) van het daaropvolgende schooljaar:

  • de klasagenda's, schriftelijke examens en proeven van alle leerlingen van een bepaald schooljaar
  • per studierichting de schriften, huistaken en werkstukken van drie leerlingen. De school kan met deze leerlingen afspreken dat ze de stukken thuis bewaren.

Leerlingen aan wie de school dat niet gevraagd heeft, hoeven dus geen schriften, huistaken en werkstukken bij te houden.

bron: www.vlaanderen.be

Voorleestips

Voorlezen is een cadeautje voor je luisteraars. Iedereen kan het, in zijn eigen stijl. Reserveer daarom een dagelijks voorleeskwartier voor het slapen gaan, ook voor tieners.

 

Zo kies je een goed boek

:: Alles kan: strips, liedjes, boeken, tijdschriften.

:: Vertel verhalen die je zelf ook graag hoort.

:: Kies boeken met sprekende personages en knappe illustraties.

:: Overleg met je kinderen: waarover willen ze graag een verhaal horen?

:: Bekijk het boekenaanbod in de bibliotheek en vraag raad.

 

Waarom voorlezen goed is voor je kind

:: Maak er een fijn ritueel van. Voorlezen versterkt jullie band.

:: Voorlezen prikkelt de fantasie en het geheugen van kinderen.

:: Kinderen pikken nieuwe woorden op en versterken hun taalgevoel.

:: Voorlezen maakt gevoelens en ervaringen bespreekbaar.

:: Kinderen grijpen zelf sneller naar een leesboek als ze verhalen horen vertellen.

 

Zo maak je het verhaal spannender

:: Stel vragen: wat zou jij nu doen? Hoe zou het nu gaan met het hoofdpersonage?

:: Lees het verhaal op voorhand, dan kan je beter inspelen op wat komt.

:: Spreek rustig en duidelijk. Versnel wanneer dat bij het verhaal past.

:: Lees in spreektaal, niet in schrijftaal. Verander zinnen die te moeilijk zijn.

:: Spreek luid bij grappige passages, fluister zacht als het spannend wordt. Las korte stiltes in.

 

bron: klasse.be | 3 bladwijzers vol voorleestips

Wat koopt de school voor je kind?

Zeurt je kind om nieuw schoolmateriaal? Geef niet te snel toe. Ga niet overhaast naar de winkel. In de basisschool moet je heel wat materiaal niet zelf kopen.

bron: klasse.be