#A12


Wat er allemaal gebeurt in mijn klaslokaal (A12) kan je hier lezen. Op Twitter verschijnen dezelfde verhalen met de gekende hashtag. Je vindt hier ook concrete documenten uit mijn eigen lespraktijk. Je mag deze documenten gerust becommentariëren: stuur me gewoon een berichtje via de gekende kanalen.

No Pens Wednesday

Ideetje: leerlingen laten één dag per maand (bijvoorbeeld woensdag) hun schrijfgerief thuis. Zo leg je de focus op spreek- en luistervaardigheid.

Meer weten? Klik op onderstaande button voor de website met meer informatie, of download de activity pack.

Download
ACTIVITY PACK
No Pens Wednesday.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Besuch Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg

Op woensdag 31 mei 2017 brachten de drie leerlingen van het vijfde jaar economie-moderne talen een bezoek aan de Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg - Europaschule . Dit deden ze in het kader van een onderzoeksopdracht waarbij ze het Duitse schoolsysteem vergeleken met dat in Vlaanderen.
Bij aankomst werden we ontvangen door dhr. Herrmann, pedagogisch directeur, en drie leerlingen. Deze drie leerlingen gaven ons een boeiende rondleiding doorheen de verschillende schoolgebouwen.
Al snel viel ons op dat deze school erg veel belang hecht aan kunst en cultuur. Podiumkunsten beschouwen zij bijvoorbeeld als een echt vak waar lesuren aan toegekend worden. De school zet ook letterlijk haar deuren open voor cultuur: theatergezelschappen van Wassenberg en omstreken gebruiken hun podium voor voorstellingen.
De Betty Reis Gesamtschule heeft 1.200 leerlingen, 110 leerkrachten en 6 directieleden, die naast hun bestuurlijke opdracht ook een deel van hun lesopdracht behouden.
Het eerste lesuur dat we mochten bijwonen, was aardrijkskunde (lesonderwerp: BeNeLux: Topographische Grundkenntnisse).
Het tweede lesuur was een informaticales (lesonderwerp: Programmierstunde: Scratch).
Tijdens deze twee lesuren kregen onze leerlingen de gelegenheid om onze campus en ons schoolsysteem kort voor te stellen aan de Duitstalige leerlingen.
Om 12.30u was het middagpauze. De school bood ons een warme maaltijd aan. Daarna trakteerde mevrouw Hilgers, algemeen directeur van de school, ons nog op een ijsje in het naburige ijssalon in de stad.
Onze leerlingen vonden het een meer dan geslaagd bezoek. Ze hebben immers de kans gekregen te spreken voor een Duitstalig publiek (presentatie) en om Duits te spreken tijdens interactieve momenten met Duitstalige leerlingen, leerkrachten en directieleden.
We hopen dan ook dat er, na het tweede bezoek van Hans Hendrikx op 28 juni, concretere afspraken kunnen gemaakt worden voor een uitwisselingsproject in het schooljaar 2017-2018.

Jaarvorderingsplan Duits 4 emt

Hieronder vind je een voorbeeld van mijn jaarvorderingsplan voor het vak Duits in klas 4 economie - moderne talen. Dit jaarvorderingsplan is niet gebaseerd op een leerwerkboek, maar bevat de structuur van het leerplan.

Download
JAARVORDERINGSPLAN DUITS 4 EMT
Duits 4 moderne talen 2016-2017.pdf
Adobe Acrobat document 122.4 KB

Dyslexie en modernetalenonderwijs

Het document hieronder is een persoonlijke samenvatting (in het Engels) van de online cursus Dyslexia and Foreign Language Teaching van FutureLearn en Lancaster University die ik volgde in mei 2017.

Download
SUMMARY
Dyslexia and Foreign Language Teaching S
Adobe Acrobat document 374.0 KB

My assignment

Dyslexia and Foreign Language Teaching

 

Main aim is to teach/practise vocabulary. In this case, I’m teaching verbs which describe what the doctor is examining (context: at the doctor’s). This is aimed at secondary school pupils, language level B1. They have learnt the verbs in other contexts and are now applying them to a doctor’s examination and visit.
The task only takes about 20 minutes. The pupils will learn the verbs which describe what the doctor is examining. They will also learn how to incorporate those verbs into a short text and – in a later stage – how to use them in a conversation.
As a preparation, I use different pictures of a doctor examining his/her patient. I show the pictures in a Powerpoint presentation. I label them with the correct verbs.
In a second round, I will show the pupils the pictures without the verb labels, but I will do a little mime or show them by using gestures or performing the action itself.
When I think the pupils are more confident with the use of the verbs in this ‘medical’ context, I wouldn’t show the pictures anymore. I would ask a pupil to come in front of the class. I would act as a doctor, the pupil would be the patient. I would act out the different acts and the other pupils would have to name them. Of course, I would need the necessary medical equipment, such as a thermometer, a stethoscope, a blood pressure monitor.
In a fourth round, I remove the verb labels in the Powerpoint presentation and ask the pupils to name what they see in the pictures.
I also prepare a text gap version. In the last stage, they work individually to complete the sentences with the correct verb (same “medical examination” context).
The pupils could later use these verbs in a conversation (dialogue) they prepare between a doctor and his/her patient.
This activity is beneficial for dyslexic pupils because of the pictures and the miming, using gestures and performing the actions. This all makes it multisensory. It’s also very advantageous that they can use it in context right after learning the verbs so they will be more likely to remember them.

The review of my assignment

Dyslexia and Foreign Language Teaching

 

Please consider the detail, clarity and logic of the description of the task design and the explanations given.
It's great to see grammar being taken from one context and used in another. We teach grammar all the time but pupils cannot see the "real" use for it at times. Your outline is extremely detailed and you have given a very clear step by step guide as to how you start with a lot of guidance, support and repetition and gradually take away learning aids to encourage and challenge your class.

 

To what extent is this plan "dyslexia-friendly"?
There is a good range of multi-sensory activities throughout the lesson and a range of whole class and individual activities. As mentioned in our previous tasks, dyslexic students do not like to be put on the spot and your lesson plan ensures that your students feel comfortable. There is a lot of repetition to reinforce the verbs (presumably students who do not feel comfortable participating do not have to) and you are finishing with an independent activity that allows a dyslexic learner to "try out" on their own, in their own time an activity.

How effective are the methods/tasks with which the chosen language focus is taught?
It is always difficult to know how a lesson is going to go with a class. However, from what you have described, every step in your lesson provides enough multi-sensory support for your tasks to be effective.

Mindmap "independent"

Mindmap "to be"

Netwerksessie talenbeleid Hasselt

Download
PRESENTATIE TALENBELEID GO! CAMPUS MERCURIUS LOMMEL
Presentatie talenbeleid Mercurius netwer
Microsoft Power Point presentatie 3.6 MB

Niet allemaal digitaal

Afwisseling in werkvormen = sterk onderwijs!

ADI-les | Engels | 4 aso

Alle documenten (lesvoorbereiding, remediëringsopdrachten, eindtest en zelfevaluatieformulier) kan je hier downloaden.

Schrijfvaardigheid Duits | 6 moderne talen

De leerlingen hebben een tekst geschreven over hun huis. Ze hebben daartoe de specifieke woordenschat verworven. Ik heb hun schrijfsels beoordeeld (score) via op het leerplan gebaseerde rubrieken. Ik vermeld tevens de aandachtspunten (comments). De leerlingen moeten echter zelf - in de les(sen) - hun fouten achterhalen en corrigeren (uiteraard onder begeleiding van de vakleerkracht). Ze mogen bij de verbetering gebruikmaken van alle mogelijke bronnen (grammaticaboek, online woordenboek, grammaticafiches, ...). Ik treed hier op als coach. Ze herschrijven hun handgeschreven tekst in Word. Deze herwerkte versie zal opnieuw beoordeeld worden aan de hand van nieuwe criteria. Er wordt ook nog een test aan gekoppeld om na te gaan of ze over voldoende kennis beschikken om de gemaakte fouten in de toekomst te vermijden.

Baliegesprek | Nederlands | 6 kantoor

Om beter feedback te kunnen geven heb ik het baliegesprek van de leerlingen gefilmd. Ik heb de filmpjes samen met de leerlingen besproken en geëvalueerd.

Om de privacy van de leerlingen te beschermen vind je geen link naar de filmpjes.

Niet allemaal digitaal

Jahresrückblick

Niet alles moet digitaal.

Rate mal: Welches Wort kommt am meisten vor?

Dokters in spe?

Leerlingen 4 wetenschappen bekijken instructievideo's over (kleine) heelkundige ingrepen en stellen de werkwijze via een stappenplan voor aan mekaar.

Projekt Deutsch (6 moderne talen)

Download
Projekt "Dienstleistungen" | doelstellingen & stappenplan
Projekt Dienstleistungen in Deutschland
Microsoft Word document 14.2 KB
Download
Projekt "Dienstleistungen" | procesevaluatie
Procesevaluatie project 1 Duits.pdf
Adobe Acrobat document 22.7 KB
Download
Projekt "Dienstleistungen" | groepsevaluatie
Groepsevaluatie Projekt Deutsch Dienstle
Microsoft Word document 18.4 KB
Download
Projekt "Dienstleistungen" | evaluatie powerpointpresentatie (1)
Powerpoint Dienstleistungen.docx
Microsoft Word document 14.9 KB
Download
Projekt "Dienstleistungen" | evaluatie powerpointpresentatie (2)
Presentatie Projekt Dienstleistungen.doc
Microsoft Word document 16.6 KB

Projekt Deutsch (5 moderne talen)

Download
Projekt "Schulsystem Flandern und Deutschland" | doelstellingen & stappenplan
Projekt Schulsystem Flandern und Deutsch
Microsoft Word document 14.0 KB
Download
Projekt "Schulsystem Flandern und Deutschland" | procesevaluatie
Procesevaluatie project 1 Duits.pdf
Adobe Acrobat document 22.7 KB
Download
Projekt "Schulsystem Flandern und Deutschland" | groepsevaluatie
Groepsevaluatie Projekt Deutsch Schule.d
Microsoft Word document 18.5 KB
Download
Projekt "Schulsystem Flandern und Deutschland" | evaluatie powerpointpresentatie (1)
Powerpoint Schule.docx
Microsoft Word document 14.9 KB
Download
Projekt "Schulsystem Flandern und Deutschland" | evaluatie powerpointpresentatie (2)
Presentatie Projekt Schule.docx
Microsoft Word document 16.6 KB

NedBox

Download
Voorbeeld verslag
Dit is een voorbeeld van een verslag dat ik opstel terwijl de leerling de oefeningen op de website maakt. In dit document vind je een beknopte foutenanalyse terug.
NedBox verslag 1.pdf
Adobe Acrobat document 338.8 KB

Audio-ondersteuning Duits

Voorbeeld van audio-ondersteuning bij het maken van een grammatica-opdracht.
Voorkennis: leerlingen kennen de Wechselpräpositionen en het gebruik ervan. Ze kennen de verbuigingstabel in de Nominativ, Akkusativ en Dativ. Ze kennen het geslacht van de belangrijkste woorden (basiswoordenschat niveau A2-B1) in het Duits.

Tutory

Mijn eerste document gemaakt met Tutory, een Duitstalig online tekstverwerkingsprogramma dat werkt volgens het principe van drag & drop.

Download
Der Akkusativ
Der Akkusativ.pdf
Adobe Acrobat document 53.8 KB

Integrated spoken interaction 4 tso

Description of the assignment:

One of you is a witness to an accident. You call 112 and ask for help. You stay at the scene of the accident until the emergency services arrive. The police officer on duty interviews you.

 

Het bijhorende evaluatierooster kan je hieronder downloaden.

bron: Touchdown 2, pagina 172, uitgeverij Pelckmans

Download
Evaluatierooster "Accidents happen"
Accidents happen - blanco.pdf
Adobe Acrobat document 21.5 KB

Spreekopdracht Engels 4 aso

Leerlingen kiezen twee advertenties en presenteren deze voor de klas waarbij de verschillende 'lagen' van de advertenties aan bod komen:

- the surface meaning;

- the advertiser's intended meaning;

- the cultural or ideological meaning;

- technique(s) used.

 

Opvallend in het evaluatierooster (dat je hieronder kan downloaden) is dat er meer aandacht besteed wordt aan de attitudes.

bron: Spark 3, p. 92 - uitgeverij Pelckmans

Download
Evaluatierooster "Reading an advertisement"
evaluatierooster Reading an advertisemen
Adobe Acrobat document 21.6 KB

Reflectie groepswerk

Document dat leerlingen kunnen gebruiken bij (zelf)reflectie over een groepswerk.

Download
Reflectie groepswerk
Reflectie groepswerk.docx
Microsoft Word document 18.3 KB

Rubric spreek- en gespreksvaardigheid (Duits)

Download
Rubric spreek- en gespreksvaardigheid Duits
rubric spreek- en gespreksvaardigheid Du
Adobe Acrobat document 23.9 KB

Evaluatieformulier Powerpoint (schriftelijk)

Download
Evaluatieformulier Powerpoint
Powerpoint.docx
Microsoft Word document 14.9 KB

Evaluatieformulier presentatie (mondeling)

Download
Evaluatieformulier presentatie
Presentatie Projekt Schule.docx
Microsoft Word document 16.6 KB

Evaluatierooster dialoog (Duits)

Dit evaluatierooster werd opgesteld naar aanleiding van een dialoog over het verkeerd verbonden zijn aan de telefoon. De leerlingen moeten hun getallen kennen.

 

Bron | Bestimmt 1 Neu, uitgeverij Pelckmans, Übung 9 Arbeitsbuch Seite 31

 

Klas | eerste leerjaar tweede graad latijn - economie (optie moderne talen)

Download
Evaluatierooster
voorbeeld evaluatierooster dialoog.docx
Microsoft Word document 14.6 KB

Procesevaluatie project Duits

De rubrics werden gemaakt met ForAllRubrics.

Meer info vind je op de website: forallrubrics.com .

Download
Procesevaluatie #ProjektDeutschA12 (1)
Procesevaluatie project 1 Duits.pdf
Adobe Acrobat document 22.7 KB

Poëzie à la carte

Leerlingen mogen een gedicht of tekening kiezen uit de scheurkalender van Toon Hermans en meenemen naar huis, gebruiken als bladwijzer, ... .

Woordenschattoets in "Word"

Voor het vak Duits stelde ik een woordenschattoets op in Word. Ik maakte daarbij ook een correctiesleutel. De toets werd geüpload in Smartschool. De leerlingen hebben de toets op de evaluatiedag gedownload. Hun antwoorden verwerkten ze in een apart Worddocument. Het Worddocument met hun antwoorden hebben ze geüpload in Smartschool.

Achteraf vroeg ik de klas wat ze van deze (nieuwe) werkwijze vonden. Ze reageerden enthousiast: "Een toets maken op deze manier gaat sneller en makkelijker, mijnheer. Zou u dit vaker willen doen?"

Ander voordeel: minder papierverbruik zorgt voor een beter milieu. :-)

Lerarenrapport

Ontdek wat de leerlingen vinden van mijn lespraktijk. Download mijn lerarenrapport!

Download
Lerarenrapport
Enquête Lerarenrapport H Hendrikx.pdf
Adobe Acrobat document 245.8 KB

Stel jezelf voor: evaluatierooster

Nederlands | 6 kantoor | Stel jezelf voor | bron: Nedweb 6

Download
EVALUATIEROOSTER
Stel jezelf voor - hoofdstuk 1.docx
Microsoft Word document 13.9 KB

Test: Present simple vs continuous

Socrative Engels | 4 aso (latijn - economie - wetenschappen) | Simple present vs present continuous

Download
Present simple versus present continuous
Quiz_4asopresentsimplevspresentcontinuou
Adobe Acrobat document 146.9 KB

Taaltaak Engels (Spark 3)

Taaltaak Engels | 4 aso (latijn - economie - wetenschappen) | bron: Spark 3

Download
OPDRACHT MET DOELSTELLINGEN
Exercise 14 page 24.docx
Microsoft Word document 13.3 KB
Download
EVALUATIEROOSTER
Exercise 14 page 24 - Spoken interaction
Microsoft Word document 14.3 KB

Taaltaak Engels (Touchdown 2)

Taaltaak Engels | 4 tso (handel) | bron: Touchdown 2

Download
EVALUATIEROOSTER
Dial 112 - p. 159.docx
Microsoft Word document 14.0 KB

Schrijfvaardigheidsonderwijs 2.0

De zinnen die de leerlingen formuleerden voor een korte schrijfopdracht heb ik samengebracht in een presentatie. Ik confronteer alle leerlingen met deze zinnen (anoniem, in de mate van het mogelijke) en samen zoeken we naar de fouten en de oplossingen voor deze fouten.

Duits: formative assessment

Schooljaar 2015 - 2016

Mijn leerlingen kijken niet meer vreemd op wanneer ik zeg: "Komaan, we gaan nog eens een Socrativeke doen!" | Formative assessment in de les Duits | Wortschatzkenntnisse

Duits: binnenklasdifferentiatie

Schooljaar 2015 - 2016

Voorbeeld van binnenklasdifferentiatie in de les Duits. Aantal leerlingen: 22.