Nederlands > Woord in de kijker

bron: Woordspot, Genootschap Onze Taal

afpersen
► iemand bang maken en zo dwingen geld te geven

Middelbare scholieren uit Amsterdam-Zuid zijn beroofd, bedreigd en afgeperst door een bende criminele leeftijdsgenoten.

beschouwing

► bespreking, praatje of stuk tekst waarin je vertelt hoe je over iets denkt

De arts hield voor de klas een beschouwing over gezond eten.

capaciteiten

► dingen die je goed kunt, vaardigheden, kwaliteiten

Die 'veelbelovende speler' bleek al snel niet de capaciteiten te hebben om op het hoogste niveau te voetballen.

devies

► motto, (leef)regel die iemand heeft, levenswijsheid, tip voor het leven

Het devies van de voetbaltrainer is: de aanval is de beste verdediging.

dubieus

► twijfelachtig, onbetrouwbaar, onzeker

Ik vond veel beslissingen van de scheidsrechter dubieus in die voetbalwedstrijd.

dwangsom

► bedrag dat je moet betalen als je niet doet wat de rechter heeft gezegd

De borden moeten op 1 juli weg zijn, anders dreigt een dwangsom.

fusie

► het samengaan van twee of meer organisaties of bedrijven

Door de fusie van die twee ziekenhuizen zal de kwaliteit van de gezondheidszorg veel beter worden.

gênant

► om je voor te schamen, wat een gevoel van schaamte geeft

Ik vond het best gênant toen mijn moeder bij de bushalte tegen iedereen ging praten.

hectisch

► druk en chaotisch, stressvol

Het was vandaag erg hectisch op het werk, want er moesten honderd brieven worden verstuurd en er werd de hele tijd gebeld.

heroïsch

► heldhaftig, indrukwekkend

De spannende wedstrijd eindigde met een heroïsche overwinning voor de thuisploeg.

huichelaar

► iemand die net doet alsof, iemand die dingen zegt die hij niet meent

Als je alleen maar aardig tegen hem doet omdat je een uitnodiging wilt krijgen voor zijn feestje, ben je echt een huichelaar!

ingetogen

► rustig, matig, ingehouden, zonder heel enthousiast en vrolijk te doen

Die deelnemer van The Voice zong het lied heel ingetogen.

inventief

► goed zijn in het bedenken van oplossingen, creatieve of slimme dingen kunnen verzinnen

Reclamemakers zijn inventieve mensen: ze bedenken de gekste en grappigste filmpjes.

laconiek

► kalm, rustig, zonder zich druk te maken

Vera moet in haar toetsweek voor wiskunde minstens een zeven halen, maar ze blijft er heel laconiek onder.

onberispelijk

► foutloos, perfect, keurig

Die Engelse student sprak na een jaar al onberispelijk Nederlands.

ontketenen

► laten ontstaan, veroorzaken

De moord op de president ontketende een oorlog.

pleiten

► iets proberen te bereiken, je wens of mening duidelijk maken en anderen daarvan proberen te overtuigen

Zijn vader heeft bij de gemeenteraad gepleit voor de aanleg van een zebrapad op die drukke weg voor de school.

rigide

► (te) streng

Het schoolbestuur trad erg rigide op door Tim van school te sturen.

sanctie

► een maatregel om iemand te straffen

De leraar dreigde met ernstige sancties voor spijbelaars.

slinken

► minder of kleiner worden

Fietsenwinkels zien hun voorraden slinken, waardoor de kans groot is dat nu bestelde fietsen pas na 1 januari kunnen geleverd worden.

stramien

► vast patroon, steeds op dezelfde manier verlopende opbouw

Bij de meeste diëten moet je volgens een vast stramien eten.

streefcijfer

► een hoeveelheid die of een aantal dat men probeert te bereiken

Ons streefcijfer van minstens 250 bezoekers op de open dag werd makkelijk gehaald.

verzoenen

► weer vrede of vriendschap sluiten

De buren hebben jaren ruzie gemaakt, maar uiteindelijk hebben ze zich verzoend. Het gaat al een jaar prima!

walhalla

► de ideale, beste, belangrijkste plaats of omgeving voor iets

Drukke metro's, treinen en bussen zijn een walhalla voor zakkenrollers.

wangedrag

► slecht gedrag

Ajax straft eigen supporters na wangedrag in bekerfinale

weelde

► luxe, rijkdom

Het bezitten van een tweede huis in het buitenland met een zwembad in de tuin is een grote weelde.