Nederlands > Vaardigheden > Spreken & mondelinge interactie

Een VLOEIend gesprek

Vragen stellen

Luisteren naar elkaar

Oordelen uitstellen

Evenveel praten

Inhoudelijk de diepte ingaan

Debatteren | Op zoek naar stellingen

Een debat organiseren? Raadpleeg de website debatstelling.nl voor stellingen.

Helder communiceren: nee!

:: Ik begrijp je en mijn antwoord is nee.

:: Ik hoor wat je zegt maar ik ga het niet doen.

:: Ik waardeer hetgeen ik van je hoor maar ik zeg nee.

:: Ik hoor je en het kan zijn dat je gelijk hebt maar mijn antwoord is nee.

:: Ik zie dat je een probleem hebt maar ik ga het niet doen.

Hoe doe je iedereen luisteren?

Wil je succesvol communiceren? Dan telt niet alleen wat je zegt. Hoe je de boodschap overbrengt, is ook van belang. De dingen duidelijk verwoorden, weten hoe je iets tegen iemand moet zeggen of de aandacht van iemand vasthouden, kan je gelukkig leren. Zij het in een gewoon face-to-face gesprek of bij een presentatie, met volgende tips kan je je spraakvaardigheden aanzienlijk verscherpen:

 

Volume

Het volume van je stem heeft meer impact op de respons van je toehoorders dan wat je zegt. Spreek daarom niet te zacht tijdens een presentatie.

 

Pauze

Meer is niet beter. Ratel niet over de bijzaken die je luisteraar niet moet en wil horen. Een duidelijke boodschap is gestructureerd en bevat voldoende pauzes. Traag genoeg spreken helpt ook om de boodschap efficiënt over te brengen.

 

Maak contact

Kijk je publiek aan. Zo merk je of je boodschap aankomt. Oogcontact vergroot eveneens het vertrouwen.

 

Straal zelfvertrouwen uit

Een indruk is snel gemaakt. Welgeteld binnen de zeven seconden. Nog voordat je begint te speechen kan je de aandacht trekken door zelfvertrouwen uit te stralen. Let op je lichaamshouding. Iemand met hangende schouders krijgt geen oprechte aandacht.

 

Beperk hulpmiddelen

Bij een standaardpresentatie horen tegenwoordig PowerPointslides. Vergeet niet dat deze slechts een hulpmiddel zijn.

 

Zeg het met gebaren

Besef dat bijhorende gebaren je betoog kunnen versterken. Professionele sprekers benadrukken hun woorden met passende gebaren. Zo verhogen ze de verstaanbaarheid van hun boodschap.

 

Analyseer je publiek

Probeer je in te beelden hoe de anderen jou zien en horen. Dit kan door je luisteraar bewust te observeren. Zijn reacties zijn een rechtstreekse feedback op jouw presentatie.

 

bron: www. jobat.be

Presentatietip

Moet je een presentatie houden voor een (groot of klein) publiek, verwerk dan enkele kernwoorden van je tekst in een Worddocument. Druk deze kernwoorden/-zinnen vervolgens op lettergrootte 20 af. Verknip je kernwoorden/-zinnen ter grootte van een steekkaart. Plak de verknipte woorden/zinnen op steekkaartjes en houd deze in je handen tijdens je presentatie. Door het grote lettertype is het veel makkelijker om te 'spieken' op je kaartjes en valt het minder op. Zo kan je beter oogcontact houden met je publiek.

Wat doe je best voor, tijdens en na een presentatie

Voor de presentatie

Alles begint bij een grondige voorbereiding. Wat moeten mensen van jouw presentatie onthouden? Maak een uitgebreid overzicht van alles wat je aan je publiek wil meegeven en zorg voor een logische volgorde van de te behandelen onderwerpen.

Ken je publiek en pas je presentatie aan hen aan.

Of je je tekst vanbuiten leert of gebruik maakt van enkele sleutelwoorden op een papiertje*, hangt volledig van jezelf af. Waar je ook voor kiest, zorg er gewoon voor dat je een mooi én vlot verhaal kan brengen. Oefen dit een paar keer voor de spiegel, in de auto, voor je partner of een goede vriend(in), zodat je langzamerhand meer zelfvertrouwen krijgt.

Bereid je voor op vragen die je publiek eventueel kan stellen.

Ook op praktisch vlak kan je je goed voorbereiden. Is er een beamer aanwezig? Kan je op het draadloos netwerk surfen? Zoek uit welke mogelijkheden de presentatieruimte heeft en maak er ten volle gebruik van.

 

Tijdens de presentatie

Een leuke opener maakt vaak al de helft van je presentatie. Trek de aandacht en breek meteen het ijs door een opvallend statement, een vraag, een anekdote of zelfs een grap te lanceren.

Meer over het geven van een geslaagde presentatie lees je in het artikel 'Hoe doe je iedereen luisteren' op deze pagina.

 

Na de presentatie

Ook na je presentatie blijf je best nog een tijdje alert. Het is best mogelijk dat mensen nadien nog vragen hebben.

Om te achterhalen hoe je het er vanaf hebt gebracht en om in de toekomst te vermijden dat je dezelfde fouten maakt, vraag je best feedback aan iemand die je kan vertrouwen en eerlijk zegt waarop het staat. Alleen door zelfreflectie en feedback leer je het snelst bij. Zo doe je het bij je volgende presentatie nóg beter!

 

*Lees hiervoor ook even het artikel 'Presentatietip' op deze pagina.

 

bron: www.jobat.be