Module 3

Handleidingen

Opdracht 17 pagina 65

Voorbeeldtekst

Plaatsen van papier

Wanneer het geselecteerde papier op is, verschijnt een scherm dat opdracht geeft papier bij te vullen. Bovendien zal de foutindicator rood knipperen. Vul het papier bij in de betreffende lade.

Belangrijk! De melding verschijnt eveneens indien de geselecteerde papierlade niet volledig in de machine is geschoven. Zodra u de papierlade goed in de machine schuift, zal de melding verdwijnen.

Bron: ZCN Zakelijke Communicatie Nederlands, handleiding