4 mei - 8 mei


Jullie gaan eerst de feedback verwerken op de opdrachten van week 2.

Deze feedback vinden jullie hieronder terug in de vorm van een correctiesleutel.

Je downloadt de correctiesleutel en past je antwoorden indien nodig aan.

Begrijp je iets niet? Neem dan contact met me op (zie rechterkolom 'Helpdesk')!

Download
THE BIG REVEAL
1 Planning and preparing COR.docx
Microsoft Word document 560.9 KB

Unit 3 - Pimp that room!

Step 3 - The big reveal

Lights, camera, action

- Opdracht 1 p. 137

Bekijk aandachtig de filmpjes op Diddit en vul in wat fout loopt.

 

- Opdracht 2 p. 137

Je moet nu conclusies trekken uit hetgeen je zag in de filmpjes. Je gaat daarvoor advies geven: in de linkerkolom ("DO") schrijf je wat je wél moet doen voor of tijdens een presentatie; in de rechterkolom ("DON'T") schrijf je wat je níet moet doen voor of tijdens een presentatie.

Hieronder geef ik je een voorbeeld:

Ik heb alvast de kolom "Auxiliary verbs" voor jou helemaal ingevuld.

 

- Opdracht 3 p. 138

Wat is gepast wanneer je een presentatie geeft? Duid die zinnen aan.

 

- Opdracht 4 p. 138

Beantwoord de vragen aan de hand van de zinnen uit opdracht 3.

 

- Opdracht 5 p. 138

Pagina 144 en 145 kunnen je helpen bij het invullen van het kader.

 

- Opdracht 6 p. 139

Vul het juiste werkwoord in de zinnen in.

 

- Opdracht 8 p. 139

Bekijk het filmpje op Diddit ter voorbereiding van de opdracht van week 4. Je hoeft deze opdracht nu nog niet te maken.

Lights, camera, action

8 mei - 15.00u


FAQ

Er werden voor week 3 nog geen vragen gesteld.