Unit 1

Me, my selfie and I

Deadline: donderdag 01.10.2020

Vocabulary & grammar assessment:

- donderdag 24.09.2020

- dinsdag 29.09.2020

- donderdag 01.10.2020

TIP!

Lees tekstvragen altijd heel grondig alvorens ze te beantwoorden.

Soms bevat één opdracht immers meerdere vragen. Een voorbeeld:

What is his real name? Does he like his real name? How can you tell?

Bovenstaande opdracht bevat drie deelvragen: je kan dus drie punten verdienen! Het zou jammer zijn een punt te laten liggen door één van de deelvragen niet te beantwoorden.

SCHRIJFTIP

Wij schrijven travelling met dubbele 'l', omdat wij het Brits Engels leren.

In het Amerikaans Engels mag je traveling met één 'l' schrijven.

GRAMMATICATIP

In het Nederlands speel je piano, maar in het Engels zeg je: to play THE piano.