Sterker basisonderwijs met extra aandacht voor taal

Inzetten op kleuterparticipatie en het versterken van vreemde talenonderwijs zijn maatregelen die vanaf volgend schooljaar het basisonderwijs verder versterken. Deze maatregelen, naast heel wat andere voor zowel leerplicht als hoger onderwijs, staan in het voorontwerp van een onderwijs­decreet dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag heeft goedgekeurd. Om scholen met veel anderstalige kleuters te ondersteunen voorziet minister Crevits dit schooljaar in 2,7 miljoen euro voor initiatie en versterking van het Nederlands.

 

Hoe vroeger kinderen naar school gaan, lessen Nederlands krijgen en begeleid worden, hoe kleiner de kans op schoolse achterstand later. Basisonderwijs legt in die zin letterlijk de basis voor de verdere schoolloopbaan van kinderen. Om kinderen al van bij de start volop kansen te geven heeft de Vlaamse Regering op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een reeks van maatregelen goedgekeurd om het basisonderwijs te versterken, in het bijzonder op vlak van taal.

 

Kleuterparticipatie: van 220 naar 250 halve dagen aanwezigheid voor 5-jarigen

 

Kleuters die niet naar school gaan of te weinig aanwezig zijn lopen een grotere kans op school- en taalachterstand. Met gerichte acties wil minister Crevits de groep kleuters die niet ingeschreven of onvoldoende aanwezig zijn bereiken. Elke dag kleuteronderwijs telt, dat is het motto van het actieplan kleuterparticipatie dat begin december werd voorgesteld.

 

 

Zo voeren we het aantal halve dagen dat een 5-jarige in de klas moet zijn vanaf het schooljaar 2017-2018 op van 220 naar 250 halve dagen.  Deze aanwezigheid is nodig om rechtstreeks toegang te hebben tot het gewoon lager onderwijs.

 

 

2,7 miljoen euro voor initiatie en versterking Nederlands van anderstalige kleuters

 

 

Het aantal anderstalige kleuters in de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt toe. Het gaat om kinderen die thuis geen Nederlands spreken of anderstalige nieuwkomers.

 

 

Een jaar geleden heeft het Vlaams Parlement een spoeddecreet goedgekeurd om net als in het lager- en het secundair onderwijs onthaalonderwijs voor kleuters mogelijk te maken. Per bijgekomen anderstalige kleuter jonger dan 5 jaar wordt 950 euro toegekend. De telling gebeurde midden november 2016 en bracht de stijging tegenover begin februari 2016 in kaart.

 

 

Dit schooljaar krijgen scholen met een groeiend aantal anderstalige kleuters jonger dan 5 jaar opnieuw een premie van 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter. De premie is bedoeld voor de initiatie en de versterking van het Nederlands. Minister Crevits kent voor dit initiatief ruim 2,7 miljoen euro extra toe, goed voor de begeleiding van 2.888 kleuters.

 

 

Vreemde talen in het basisonderwijs

 

 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen scholen de mogelijkheid om in het basisonderwijs het onderwijs in vreemde talen te versterken. Dat kan door het stimuleren van taalinitiatie vanaf het eerste jaar lager onderwijs en de mogelijkheid voor scholen om aan leerlingen die al een goede basis Nederlands hebben vanaf het derde jaar lager onderwijs Frans, Engels of Duits aan te bieden.

 

 

Strategisch plan basisonderwijs

 

 

Daarnaast werkt minister Crevits werkt aan een legislatuuroverschrijdend strategisch plan voor het basisonderwijs over onder meer de rol van verzorgenden in de kleuterklas, de financiering, differentiatie, … . Deze maatregelen passen hierin. Het plan krijgt verder vorm via een breed overleg met het onderwijsveld.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Hoe vroeger kinderen schoollopen, hoe kleiner de kans op schoolse achterstand later. De vroege en goede kennis van het Nederlands biedt hen extra kansen. De vernieuwingen binnen onderwijs worden meer en meer zichtbaar. Met de goedkeuring van deze maatregelen zetten we belangrijke stappen onder meer voor kleuterparticipatie en voor de versterking van de talenkennis van onze jongeren. Met het strategisch plan voor het basisonderwijs slaan we verder deze weg in. Dat gebeurt via breed overleg met het onderwijsveld.”

bron: hildecrevits.be

Reactie schrijven

Commentaren: 0