CLIL - een succesverhaal?

19 nieuwe scholen kunnen vanaf 1 september 2016 enkele vakken aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Dit brengt het totaal aantal scholen dat Content and Language Integrated Learning (CLIL) kan inrichten op 60. Geschiedenis en aardrijkskunde blijken de populairste vakken in de aanvragen en als taal staat het Engels op de eerste plaats. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits omarmt deze uitbreiding in het kader van meertalig onderwijs.

 

Vakken in andere taal in de lift

 Sinds twee jaar kunnen scholen een aantal vakken zoals economie, chemie en wiskunde in een andere taal aanbieden. Op 1 september 2014 sprongen 24 scholen op de kar van CLIL, Content and Language Integrated Learning. Via CLIL slaan leerlingen twee vliegen in één klap: terwijl ze een niet-taalvak zoals bv. economie leren, verbeteren ze tegelijk hun taalvaardigheid in een vreemde taal. De onderwijsdoelstellingen van het niet-taalvak veranderen niet binnen een CLIL-traject.

 Voor volgend schooljaar dienden 19 nieuwe scholen een aanvraag in voor het aanbieden van CLIL. De Vlaamse adviescommissie CLIL gaf hen allemaal een positief advies, waardoor ze vanaf september kunnen starten met lessen in het Engels, Frans of Duits. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen wordt het aanbod sterk uitgebreid, met 8 en 7 nieuwe CLIL-scholen.

De scholen die CLIL al sinds 2014 of 2015 aanbieden zullen dit ook volgend schooljaar blijven doen. 16 van hen vroegen een wijziging of uitbreiding van hun traject aan. Die aanvragen werden eveneens goedgekeurd. Het Sint-Augustinusinstituut in Bree mocht in 2015 al met CLIL van start gaan, maar zal dit wegens omstandigheden pas komend schooljaar doen.

 

Geschiedenis en aardrijkskunde populair

Geschiedenis en aardrijkskunde blijken de populairste vakken in de aanvragen en het Engels staat als taal op de eerste plaats, gevolgd door het Frans. Vanaf september kunnen scholen dus bijvoorbeeld de wereldkaart in het Engels onder de loep nemen en de Franse Revolutie daadwerkelijk in het Frans mogen onderrichten.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een goede talenkennis is belangrijk in onze geglobaliseerde maatschappij. Als jongeren verder studeren of als ze zich op de arbeidsmarkt begeven, versterkt een goede taalvaardigheid hun positie. Vakken in andere talen geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat het aantal scholen met een CLIL-traject elk jaar opnieuw groeit en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt.”

 

Op vraag van minister Crevits zal er een thematisch onderzoek rond CLIL gebeuren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0