Dataloep

Vanaf vandaag kunnen schoolbesturen een schat aan gegevens over hun eigen school bekijken via de nieuwe gebruiksvriendelijke toepassing Dataloep in ‘Mijn Onderwijs’. Met één druk op de knop stellen ze zelf grafieken, tabellen en landkaarten samen. Gegevens over leerlingenaantallen, zittenblijven, schoolse vorderingen, studiebewijzen, in- en uitstroom en doorstroming naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt zullen ter beschikking worden gesteld. Bovendien kan een school gegevens vergelijken met die van andere scholen binnen een geselecteerde gemeente of regio. Het gaat om een belangrijke nieuwe stap. Dankzij dit project reikt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits directies en schoolbesturen belangrijke data aan om hun onderwijsbeleid te versterken. Ook het grote publiek kan interactief aan de slag met gegevens.

Scholen reiken de overheid heel wat informatie aan over hun leerlingen. Die informatie wordt verzameld en opnieuw aangeboden aan schoolbesturen via de beveiligde website “Mijn Onderwijs”: leerlingenaantallen, leerlingen­kenmerken, schoolse vordering en zittenblijven, in- en uitstroom van leerlingen, … . Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hecht groot belang aan deze informatierijke omgeving. Die inzichten helpen scholen hun eigen onderwijsbeleid en de interne kwaliteitszorg op maat te versterken.

Vlaanderen heeft ondertussen een traditie op dat vlak. Tot nu toe werden gegevens via databundels in pdf-formaat aangereikt, maar scholen zoeken vaak net een andere vergelijkingsbasis of een andere tabel of grafiek.

Vandaag wordt een belangrijke stap gezet. Met Dataloep biedt de Vlaamse overheid nu voor het eerst dit nuttig cijfermateriaal op een gebruiks­vriendelijke en interactieve manier aan. Scholen kunnen zelf met één druk op de knop op ‘Mijn Onderwijs’ data selecteren en er verder mee aan de slag gaan. In eerste instantie gaat het om gegevens over leerlingenaantallen en leerlingen­kenmerken. Op termijn kan dit ook met de data over in- en uitstroom van leerlingen, schoolse vordering en zittenblijven, studiebewijzen, doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij kunnen ze zichzelf positioneren ten opzichte van voor hen relevante groepen scholen, zoals bijvoorbeeld scholen binnen eenzelfde regio of scholen uit hetzelfde schoolbestuur of dezelfde scholengemeenschap.

Dataloep wordt voortdurend uitgebreid, op maat van de verwachtingen van gebruikers. De onderwijsverstrekkers en hun schoolbesturen krijgen hierbij bijzondere aandacht. Binnenkort zullen de universiteiten en hogescholen toegang krijgen tot gegevens over instroom vanuit het secundair onderwijs en generatiestudenten; daarna volgt het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Op termijn zullen mogelijks ook overheden zoals de lokale besturen, Europa maar ook de studiedienst van de Vlaamse regering kunnen gebruik maken van de resultaten van dit project.

Dataloep is vanaf vandaag ook voor het brede publiek toegankelijk via de website ‘Onderwijsstatistieken’. Daar kunnen gebruikers cijfers vinden over inschrijvingen in het basis-, secundair en hoger onderwijs.

Reactie schrijven

Commentaren: 0