Pleidooi

Samenwerking op microniveau

Als leerkracht op je eigen school onbevooroordeeld lessen bijwonen bij je collega's (visitatie) om ideeën op te doen (niet om je collega's te controleren) is een belangrijk onderdeel van die samenwerking.

 

Samenwerking op mesoniveau

Scholen mogen geen concurrenten zijn van mekaar. Ze moeten leren over de schutting heen te kijken. Goede praktijkvoorbeelden mogen trots zijn en hiermee uitpakken, niet enkel om hun positie te verstevigen in het onderwijslandschap, maar ook om andere scholen warm te maken voor gelijkaardige werkwijzen, projecten enz.

Scholen binnen één scholengroep of -gemeenschap kunnen mekaars leerkrachten uitnodigen om een voorstelling te krijgen van de concrete werking rond een bepaald project en/of beleid. Kopiëren hoeft niet: elke school blijft immers haar eigen accenten leggen, afgestemd op haar leerlingenpopulatie.

 

Samenwerking op macroniveau

Of wat met een school uit Merelbeke die contact opneemt met een school in Sint-Truiden, omdat de directeur van de eerste school absoluut wil weten hoe een project aangepakt wordt in Limburg?

 

Nascholingen geografisch herverdelen

Nascholingen hoeven ook niet gecentraliseerd aangeboden te worden in steeds dezelfde grootstad (Antwerpen of Brussel). Het moet toch mogelijk zijn om nascholingen te organiseren op provinciaal niveau in plaats van op landelijk niveau? Idealiter zou men zelfs nascholingen kunnen organiseren op zogenaamde 'gastscholen': deelnemers krijgen vooraf of achteraf een rondleiding doorheen de gebouwen en kunnen zich een beeld vormen over de werking binnen die specifieke gastschool.

In Oost-Vlaanderen werkt men zelfs met leercafés: inspirerende lezingen, praktisch gerichte workshops en gezellige netwerkmomenten in een aangenaam kader. Leren moet immers leuk zijn voor iedereen (en niet enkel voor onze leerlingen).

Reactie schrijven

Commentaren: 0