Van het lerarenberoep een positieve keuze maken

Opwaarderen. Dat is het sleutelwoord in de hervorming die minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil doorvoeren. Dat geldt zowel voor de lerarenopleiding, voor het hoger beroepsonderwijs als voor het volwassenenonderwijs.

De Vlaamse regering keurde eind vorige week verschillende conceptnota's over de hervorming van het onderwijs goed: 'volwassenenonderwijs als kansenonderwijs', 'uitbouw van het hoger beroepsonderwijs' en 'lerarenopleidingen versterken'. Crevits kwam in 'De ochtend' op Radio 1 meer uitleg geven over de op til staande hervormingen.

Educatieve master

Op dit moment zijn er drie manieren om leraar te worden: via een universitaire master, via een bachelor aan een hogeschool en via de centra voor volwassenenonderwijs. Vanaf 2019 zal dat enkel nog op de universiteiten en hogescholen kunnen. "Je zal al op je achttiende ook de keuze kunnen maken om voor een educatieve master te gaan", legt Crevits uit. "In zo'n master kunnen studenten, geïntegreerd in een andere opleiding, het leraarschap mee krijgen."

Crevits hoopt dat voortaan meer studenten die uit het secundair onderwijs komen meteen voor een lerarenopleiding zullen kiezen, en niet pas nadat ze eerst een andere studierichting geprobeerd hebben. "We moeten van het lerarenberoep een positieve keuze maken."

Dat neemt niet weg dat er altijd zogenoemde zij-instromers zullen blijven: mensen die pas later voor de lerarenopleiding kiezen. Het blijft  belangrijk ook daar aandacht voor te hebben, benadrukt Crevits. Ze wil zo'n zij-instroom zowel aan de universiteit als aan de hogeschool mogelijk maken. "Als je al een bachelor of master hebt, kan dat via een verkort traject."

bron: demorgen.be

Reactie schrijven

Commentaren: 0