Vaardigheden voor de toekomst

BASISVAARDIGHEDEN

• geletterdheid

• wiskundige onderlegdheid

• wetenschappelijke onderlegdheid

• ICT-geletterdheid

• financiële geletterdheid

• culturele en burgerlijke geletterdheid

COMPETENTIES

• kritisch en probleem-oplossend denken

• creativiteit

• communicatie

• samenwerking

KERNKWALITEITEN

• nieuwsgierigheid en leergierigheid

• initiatief

• doorzettings-

vermogen

• aanpassings-

vermogen en flexibiliteit

• leiderschap

• sociaal en cultureel bewustzijn


Belangrijk hierbij is dat dit alles kadert binnen het principe van levenslang leren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0