Het ei van Columbus

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert Columbus. Columbus is de naam van de nieuwe oriëntatieproef in het secundair onderwijs. Columbus wordt het verplichte maar niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs. In de eerste fase gaan 8000 laatstejaars vanaf 2 mei 2016 op ontdekking, Een 100-tal Nederlandstalige scholen krijgen een uitnodiging om  te participeren aan de ontwikkeling van Columbus en hun ervaringen met de onderzoekers te delen.

 Om de studiekeuze van jongeren te versterken plant Crevits de stapsgewijze invoering van een verplichte niet-bindende oriëntatieproef. De proef past binnen een volledig traject om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs.

 De proef heeft nu ook een naam. Er is voor Columbus gekozen. Columbus staat model voor de echte ontdekkingsreiziger. Hij ontdekte een nieuwe wereld en bracht die letterlijk in kaart. Zo kwam hij op plaatsen waar hij het bestaan zelfs niet van vermoedde. En er is natuurlijk ook het ‘ei van Columbus’.

 Minister Crevits nodigt een 100-tal scholen uit om aan de eerste versie deel te nemen en zo mee te werken aan de ontwikkeling van het instrument en ook hun ervaring te delen. Scholen die vrijwillig willen deelnemen, kunnen dat ook.

 

Voor deze eerste steekproef mikken de onderzoekers op 8.000 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. In samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming maakten de onderzoekers op basis van een aantal wetenschappelijke criteria een selectie van scholen waar de proefdraai wordt afgenomen. Door nu al een groep laatstejaars het instrument voor te leggen, kan er volgend jaar al verder onderzoek gebeuren op basis van hun keuzes en de eerste resultaten in het hoger onderwijs. Het is belangrijk dat het instrument zorgvuldig ontwikkeld en gevalideerd wordt. De komende jaren zullen alle scholen de kans krijgen om met het instrument aan de slag te gaan en het te integreren in hun schooleigen traject rond studiekeuzebegeleiding.

 

Minister Crevits werkt nauw samen met de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) om de testversie te ontwikkelen. Dit gebeurt in overleg met het SOHO-platform van de Vlaamse Onderwijsraad. Dat platform slaat een brug tussen het secundair- en het hoger onderwijs.

 Meer weten? Lees het persbericht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0